W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystki przeznaczy na nowy program dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce aż 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów rekreacyjno-sprawnościowych dla całych rodzin.

Wariant podstawowy obejmuje:

Siłownię plenerową

Strefę relaksu

Szacunkowa wycena obiektu to 50 tys. zł

Wariant rozszerzony obejmuje:

Siłownię plenerową

Strefę relaksu

Sprawnościowy plac zabaw

Ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni

Szacunkowa wycena obiektu to 50 tys. zł

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą ubiegać się:

jednostki samorządu terytorialnego,

podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa

Zapraszamy do współpracy! Przygotujemy ofertę na miarę Twoich możliwości!