Minister Sportu i Turystyki ogłosił, zapowiedziany w ubiegłym roku, Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywność (OSA) EDYCJA 2018.   Celem programu jest budowa stref sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych.   W dokumentacji Programu czytamy: „Według badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystki1 Polacy oczekują powstawania nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania, które umożliwią spędzanie czasu w sposób aktywny i staną się miejscem integracji społecznej dla użytkowników w różnym wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej. Zgodnie z wynikami powyższych badań jednym z najbardziej pożądanych przez Polaków obiektów są siłownie plenerowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, stworzyliśmy program OSA, który idzie jednak krok dalej niż tylko dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznych. Program budowy wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności obejmuje, oprócz urządzeń siłowni, także sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefę gier i relaksu oraz zagospodarowanie zieleni.”   Nabór wniosków rozpocznie się 15 stycznia 2018r. i trwał będzie do 15 lutego 2018r. za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.   Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2018 r.   Szczegółowe informacje o warunkach Programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.